The Covenant of love

Highlights

CẢM TẠ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân

Cha Chánh Xứ Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ Giuse Bùi Phương Tiến
Cha Giovanni Nguyễn Hùng – Linh Giám Curia Đức Maria Mẹ Giáo Hội
Cha Giuse Hồ Nghĩa – Chánh Xứ Giáo Xứ , Thánh Tâm, Richmond TX
Cha Phaolô Hoàng Đình Thắng DCTT
Quý Thầy
Quý Sơ
Quý Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành Giáo Xứ Đức Kitô Ngội Lời Nhập Thể
Quý anh chị ca đoàn
Quý họ hàng bạn hữu thân thuộc

Đã đến tham dự thánh lễ, chứng kiến giao ước hôn nhân của con chúng tôi và tham dự tiệc mừng cùng hai họ.

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse, ban muôn hồng ân và trả công bội hậu cho quý Cha, quý Sơ, quý Hội Đoàn, quý anh chị em ca đoàn, quý ông bà, chú bác, cô dì, và quý vị quan khách thuộc hai họ.

Thay mặt hai họ

Ông Nguyễn Ngọc Thiên
& Bà Nguyễn Thị Phương Ngôn

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
& Ông Nguyễn Minh Thiện